Achtergronden personeelstekort

(Laatst gewijzigd: 30 juli 2012)

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over het personeelstekort in de rioleringssector. Visies, beleidsplannen en onderzoeken van Stichting RIONED en derden. Met deze informatie kunt u uw eigen aanpak van het personeelstekort vormgeven en onderbouwen.

Visie Stichting RIONED 

Arbeidsmarktontwikkeling en overheid

  • De grote uittocht - vier toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs- en overheidssectoren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (april 2010). Binnen nu en 2020 verlaten zeven van de tien werknemers de overheid. Vier toekomstscenario's schetsen de ontwikkelingen aan de hand van twee variabelen: de economische ontwikkeling en de visie op de overheid.
  • Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010 - van het ministerie van Binnenlandse zaken (september 2010). Over de belangrijkste uitdagingen op de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur.
  • Trendnota arbeidszaken overheid 2011 (publieksversie).

Landelijke beleidsplannen

Vergrijzing, ontgroening en verkleuring

  • Vergrijzingsmonitor - onderzoek van KPMG, Kluwer en Randstad naar de manier waarop organisaties omgaan met de vergrijzing (2010).
  • De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt  - onderzoek van Motivaction i.o.v. Manpower bv (2010). De generatie van na 1986: over zelfredzamen en structuurzoekers, inzet van social media voor werving en een andere stijl van leidinggeven.
  • Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo - onderzoek van Hiteq over scholieren: wat vinden ze belangrijk in hun toekomstige opleiding of werk? Hoe leren ze? Wat betekent dit voor het bedrijfsleven en andere organisaties?

Educatie

  • NME-publicaties - diverse interessante publicaties van Natuur & Milieu Educatie.
  • Eerst goed, dan leuk - Mercurius Marketing i.o.v. Technocentrum IJsel Vecht en Veluwe (mei 2007). Onderzoek naar instroom bèta/techniek in het voortgezet onderwijs. Waarom stromen van sommige scholen veel leerlingen naar bèta- en technisch onderwijs en van andere helemaal niet? Verklaringen en tips voor verbetering voor docenten, decanen en schooldirectie.
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org