Kennisinstituten

 

 • COB Centrum Ondergronds Bouwen
 • CUR Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving
 • CBS Centraal Bureau van de Statistiek
 • CROW kenniscentrum voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
 • CROW-kennisnet: Openbare ruimte
 • Deltares
 • Europa Decentraal (juridische helpdesk voor Europees recht)
 • Helpdesk Water (schakel tussen waterbeleid en uitvoering)
 • Infomil (schakel tussen milieubeleid en uitvoering)
 • Kaderrichtlijn Water
 • KRW Watercycle Research Institute
 • NEN Nederlands Normalisatie-instituut
 • Nirov netwerkorganisatie voor professionals werkzaam in de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en wonen
 • NSTT Nederlandse Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 • SCG Service Centrum Grond (o.a. verspreiding van bagger)
 • SIR Stichting Industriële Reiniging
 • STOWA Stichting toegepast onderzoek waterbeheer  
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org