Cursusinformatie: Renovatie van riolen

 Direct naar:

Doel

U leert hoe riolen gerenoveerd kunnen worden en welke mogelijkheden de opdrachtgever heeft om grip te krijgen op de kwaliteit, vergelijkbaarheid en de kosten bij het renoveren van riolen, putten en inlaten.

Inhoud

Voor een goede kwaliteitsborging van rioolrenovatieprojecten komt het aan op een goed ontwerp, een goed bestek en een goede controle op de uitvoering. De gewenste borging kunt u realiseren door een goed bestek te (laten) maken en door de uitvoering te controleren. In deze cursus komen onderwerpen aan de orde die hierbij essentieel zijn: rioolrenovatiemethoden, renovatiekosten, levensduur van riolering, relevante normbladen, sterkteberekeningen, milieueisen, mogelijkheden voor kwaliteitscontrole en het leren denken vanuit resultaatgerichte rioolrenovatiebestekken.

Vorm

De cursus bestaat uit lesblokken theorie en interactieve workshops met opdrachten. Tijdens de workshops is er ruimte voor eigen inbreng. De cursus sluit af met een kennistoets en een groepsopdracht. Aan de cursus is geen examen verbonden. Deelnemers ontvangen wel een bewijs van deelname en de resultaten van de kennistoets.

Materiaal

Tijdens de cursus ontvangt u een cursusboek dat is geschreven met inbreng van adviseurs, ontwerpers, leveranciers, uitvoerders en beheerders. Na de cursus kan het boek dienen als naslagwerk. Tijdens de cursus krijgt u aanvullende lesstof en documentatie uitgereikt. Relevante normbladen en richtlijnen liggen tijdens de cursus ter inzage.

Overzicht

Doelgroep: rioleringsbeheerders, beleidsmedewerkers, projectleiders, voorbereiders en directievoerders
Cursusniveau: mbo/hbo
Cursusduur: 2 niet-aaneengesloten dagen
Data: 14 en 21 mei 2014;  29 oktober en 5 november 2014
Aantal deelnemers: max. 12
Examen: geen
Locatie: Ede (route: www.rovctechcenter.nl)
Prijs (excl. 21% btw): begunstigers Stichting RIONED € 930,-; niet-begunstigers € 1.860,-
Docenten: Rogier van Alphen (Grontmij), Marco Barendse (gemeente Tiel) en Edith Jansen-Schut (InRio)

Algemene voorwaarden en reglementen

Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.
Op de cursussen en examens zijn de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing. Aan de cursus Renovatie van riolen is geen examen verbonden.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org