Cursusinformatie: Visuele inspectie rioolstelsel voor rioleringsbeheerders

Direct naar:

Doel

Als opdrachtgever krijgt u een overzicht van de visuele inspectie methoden en de relevante normen. Daarnaast verwerft u inzicht in wanneer er aanleiding is tot inspectie en hoe hoog de inspectiefrequentie moet zijn. Na het volgen van de cursus en het behalen van het diploma bent u in staat opdracht te geven tot het uitvoeren van rioolinspecties en kunt u de uitkomsten van inspecties toepassen in het rioleringsbeheer.

Inhoud

In de cursus komt aan bod:

  • de betekenis van visuele inspectie en methoden voor het rioleringsbeheer;
  • de normen NEN EN 13508-2 en NEN 3399 (2004);
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het interpreteren en benutten van de inspectiegegevens.

Vorm

De cursus bestaat uit mondelinge kennisoverdracht en oefeningen in het herkennen en karakteriseren, kwantificeren en coderen van toestandsaspecten. Tussen de twee cursusdagen heeft u de gelegenheid voor zelfstudie en het uitvoeren van oefenopdrachten.

Examen

Voor het examen heeft u ongeveer twee weken voorbereidingstijd nodig. U dient een (her)examen af te leggen binnen één jaar na de laatste cursusdag.

Diploma

Na het behalen van het examen ontvangt u het diploma Visuele Inspectie Rioolstelsel Beheerder 2008.

Materiaal

Bij de cursus ontvangt u een map met lesstof en documentatie waaronder NEN-EN 13508-2 en NEN 3399 (2004) en de recentste versie van SUF-RIB. Oefenbeelden worden tijdens de cursus digitaal beschikbaar gesteld.

Overzicht

Doelgroep: opdrachtgevers inspectiewerken buiten riolering en leidinggevenden van inspectiebedrijven
Cursusniveau: mbo
Cursusduur: 2 niet-aaneengesloten dagen
Data: donderdag 13 en donderdag 20 november 2014
Aantal deelnemers: max. 12
Examen: ja, op afspraak
Locatie: Ede  (route)
Prijs inclusief kosten examen (excl. 21% btw): begunstigers Stichting RIONED € 1.080,-; niet-begunstigers € 2.160,- 
Prijs herexamen (excl. 21% btw): begunstigers Stichting RIONED € 190,-; niet-begunstigers € 380,- 
Docenten: drs. ing. Kees Snaterse MMC (Snaterse CTM) en ing. Hans Stolker (RioSense)

Algemene voorwaarden en reglementen

Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.
Op de cursussen en examens zijn de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org