Problemen door vet en (bak)olie

(laatst gewijzigd: 9 december 2013)

Vet en (bak)olie zijn een groot probleem voor het functioneren van de riolering. In een filmpje op Youtube is duidelijk te zien hoeveel vet in riolen kan ophopen, waardoor de afvoer problematisch wordt. Hieronder vindt u ter inspiratie voorbeeldmateriaal van voorlichting aan burgers. De publiekssite www.riool.info besteedt hier ook aandacht aan.

Inzameling en hergebruik (frituur)vet

Er is in toenemende aandacht voor recycling van gebruikte (frituur)vetten en oliën van huishoudens. Dat is belangrijk voor het milieu, het riool en voor een duurzaam gebruik van grondstoffen. Vandaar dat Stichting RIONED en het Voorlichtingsbureau Margarine, Olie en Vet eind 2012 een landelijke campagne gestart zijn om vetrecycling te bevorderen. Meer informatie over de campagne op de speciale website. Gemeente, waterschappen en andere geinteresseerden kunnen campagnematerialen bestellen en gebruiken. Begin 2012 waren op 1500 plekken gele inzamelcontainers beschikbaar, waar consumenten hun gebruikte vet kunnen inleveren. De campagne probeert (sport)clubs te stimuleren ook een gele kliko te plaatsen. Dat levert hen namelijk geld op. De ingezamelde oliën en vetten worden daarna opgewerkt tot onder meer biobrandstof. En de riolering profiteert van deze inzameling als er minder vet door het riool wordt gespoeld.

Lokale campagnes om olie- en vetproblemen te voorkomen

Op de hoofdpagina van dit dossier vindt u voorbeelden om bewoners te informeren over goed gebruik van de riolering in het algemeen. Daarnaast zijn er enkele specifieke campagnes die bewoners aansporen geen vet in het riool te gooien:

  • Gemeente Helmond laat eind december 2013 een promoteam bij supermarkten frietzakjes met prijsvraag uitdelen.
  • Gemeente 's-Hertogenbosch heeft een frituurvetconvenant ondertekend samen met het Voorlichtingsbureau Margarine, Olie en Vet, waterschap Aa en Maas en inzamelingsbedrijf Beneluxvet. Zie het persbericht.
  • In regio Delfland loopt vanaf mei 2013 een gezamenlijke campagne van hoogheemraadschap en gemeenten onder de titel Niet in het riool.
  • Vet kunstwerk - Campagne in 2010 van Waternet Amsterdam rond de problemen met vet in het riool
  • Hé gladiool, geen frituurvet in het riool! - Voorlichtingsactie in 2007 van Gemeente Utrecht met een website, persbericht, posters, kabelkrant en radiocommercial. Ook Hart van Nederland en VARA Radio Kassa hebben hier aandacht aan besteed.
  • Gezond riool, 0% vet! - Aanpak uit 2005 van Gemeentewerken Rotterdam via een folder (PDF, 470 kB) en poster (PDF, 770 kB), in combinatie met een item op TV Rijnmond (Aanpakken!, Aflevering 2 van 5 oktober 2005, item 2).

Contactpersoon bij Stichting RIONED is Eric Oosterom. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom via info@rioned.org.

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org