Wateroverlastlandschap

Het wateroverlastlandschap is een vooral visuele benadering om de wateroverlastproblematiek in stedelijk gebied zo breed mogelijk in beeld te brengen. Deze benadering gaat duidelijk verder dan de presentatie van water op straat als resultaat van een rioleringsberekening.
 
Het wateroverlastlandschap is erop gericht om knelpunten en effecten van mogelijke oplossingen helder en objectief zichtbaar te maken naar bestuur en burger. Het (objectief) vastleggen van klachten, waarnemingen en ervaringen van bewoners en betrokkenen speelt daarbij een belangrijke rol. Het doel van het wateroverlastlandschap is om via GIS-kaarten een helder en overzichtelijk beeld te geven van alle relevante informatie over mogelijke oorzaken en gevolgen van wateroverlast. Het bij elkaar brengen van informatie is essentieel om knelpunten en de mogelijke oorzaken van overlast te achterhalen.
 

Rol bij communicatie

Een wateroverlastlandschap kan ook een centrale rol vervullen in het communiceren over risico’s van wateroverlast met groen- en wegbeheerders, bouw- en woningtoezicht, bewoners en bestuur. Dergelijke informatie is via internet breed te verspreiden en kan ervaringen van bewoners uitlokken, die vervolgens het beeld kunnen verscherpen.
 

Concentreren op feiten

Het wateroverlastlandschap is gebaseerd op de ideeën van professor Guus Berkhout, zoals hij die heeft uitgewerkt in het geluidslandschap voor Schiphol. Hij geeft aan dat burgers en bestuurders recht hebben op objectieve en heldere informatie. De discussie rond Schiphol heeft zich naar zijn mening te veel en te lang geconcentreerd op de resultaten van theoretische modellen in plaats van op de feiten. Hier is een parallel te trekken met het realiseren van de basisinspanning.
 

Enige overlast accepteren

Het uitgangspunt is dat we in Nederland enige wateroverlast moeten accepteren en vooral in goede banen moeten leiden. Water op straat is en blijft van een relatief beperkte omvang en hoeft vaak niet tot overlast te leiden. Een rioolstelsel is een snel afvoerend systeem, waardoor hinder of overlast meestal van korte duur is. Op het maaiveld is vaak nog een grote bergingscapaciteit beschikbaar, die een gemeente tijdelijk kan benutten. Het is een opgave om een probleem dat niet vaak optreedt efficiënt te beheersen. Anticiperen is beter dan afwachten.
 

Meer doelmatigheid en bewustwording

De benodigde informatie voor de onderbouwing van eventuele maatregelen moet meer vanuit de praktijk onderbouwd op een hoger peil worden gebracht. In de nieuwe aanpak is de aandacht er primair op gericht om het inzicht in de wateroverlastproblematiek te vergroten. Door een methodiek aan te reiken om problemen en effecten van maatregelen beter en breder inzichtelijk te maken, streven we naar meer doelmatigheid in maatregelen en meer bewustwording van bestuur en bewoner.
Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org