Cursusinformatie: Inspecteur - Visuele Inspectie Riolering

LET OP:  eind 2013 / begin 2014 verschijnt een herziene NEN 3399. Wij houden u hier op de hoogte.

Beschrijving van de opleiding

De opleiding tot inspecteur Visuele Inspectie Riolering bestaat uit:

 1. Opstapcursus: dit is de bedrijfsinterne opleiding. Elk bedrijf verzorgt dit zelf op haar eigen manier binnen de eisen die staan vermeld in uw persoonlijke logboek. Ook kunt u gebruik maken van het cursusboek. Het logboek en het cursusboek voor de bedrijfsinterne opleiding zijn te bestellen bij de Vereniging Afvalbedrijven (073-6279444 of info@verenigingafvalbedrijven.nl), informatie van de Vereniging Afvalbedrijven over de opstapcursus;
 2. Toelatingsexamen: dit is het eerste deel van het examen, dat wordt afgenomen na voldoende opleiding binnen het bedrijf. Het toelatingsexamen wordt afgenomen door Stichting RIONED en geeft u toegang tot de cursus Visuele Inspectie Riolering. Voor een afspraak voor toelatingsexamen belt u naar 0318-631111;
 3. Cursus Visuele Inspectie Riolering: dit is de cursus verzorgt door Stichting RIONED die alle inspecteurs in opleiding moeten volgen. Hieronder vindt u meer informatie.
 4. Examen. Voor een afspraak voor examen belt u naar 0318-631111.

Direct naar:

Doel

Na deelname aan de cursus en het behalen van het diploma, wordt u in staat geacht vakbekwaam visuele inspecties conform EN 13508-2 en NEN 3399 (2004) uit te kunnen voeren.

Inhoud

Kennis van de toestand van de riolering is essentieel voor het bepalen van de juiste maatregelen. Als rioolinspecteur voert u inspecties uit in opdracht van een rioleringsbeheerder en zorgt u voor de juistheid en volledigheid van de inspectie en de rapportage.
In de cursus komt aan bod:

 • de betekenis van visuele inspectie in het rioleringsbeheer;
 • classificeren van toestandsaspecten conform NEN EN 13508-2 en NEN 3399 (2004);
 • het waarborgen van de kwaliteit van inspecties;
 • het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • de veiligheidseisen bij het werken aan en in het rioolstelsel.

Vorm

De cursus bestaat uit mondelinge kennisoverdracht en oefeningen in het herkennen en karakteriseren, kwantificeren en coderen van toestandsaspecten. Tussen de twee cursusdagen maakt u oefenopdrachten (huiswerk).

Examen

Voor het examen heeft u ongeveer twee weken voorbereidingstijd nodig. U dient een (her)examen af te leggen binnen één jaar na de laatste cursusdag.

Diploma

Na het behalen van het examen ontvangt u het diploma Inspecteur Visuele Inspectie Riolering.

Materiaal

Bij de cursus ontvangt u een map met lesstof en documentatie. Voor de cursisten zijn digitaal oefenbeelden beschikbaar. De normen NEN 3399 en NEN-EN 13508-2 zijn afzonderlijk te bestellen bij het NEN via 015-2690390 of www.nen.nl.

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de cursus gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een bedrijfsinterne opleiding gevolgd. Dit kunt u aantonen met uw persoonlijk logboek. Het logboek en het cursusboek voor de bedrijfsinterne opleiding zijn te bestellen bij de Vereniging Afvalbedrijven (073-6279444 of info@verenigingafvalbedrijven.nl);
 • u heeft in totaal 40 (veertig) uren ervaring opgedaan met het waarnemen en herkennen van de toestandsaspecten die onderdeel uitmaken van de voor visuele inspectie van rioleringsobjecten geldende norm dan wel normen. Ook dit kunt u aantonen met behulp van uw persoonlijk logboek;
 • u bent geslaagd voor het toelatingsexamen van Stichting RIONED. Meldt u zich z.s.m. aan voor dat toelatingsexamen. Onder voorwaarden kan dit toelatingsexamen bij uw eigen organisatie worden afgenomen.

Overzicht

Doelgroep: medewerkers van reinigings- en inspectiebedrijven en andere organisaties die rioolinspecties uitvoeren
Cursusniveau: mbo
Cursusduur: 2 niet-aaneengesloten dagen
Data: woensdag 11 en woensdag 18 juni 2014
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12
Examen: 1. Toelatingsexamen; 2. Examen. Voor beide examens belt u voor een afspraak 0318-631111
Locatie: Ede

Prijs inclusief kosten (toelatings-) examen (excl. 21% btw):

begunstigers Stichting RIONED € 1270,-, niet-begunstigers € 2540,-
Prijs herexamen (excl. 21% btw): begunstigers Stichting RIONED € 190,-, niet-begunstigers € 380,-
Docenten: drs. ing. Kees Snaterse MMC (Snaterse CTM), ing. Hans Stolker (RioSense)

Algemene voorwaarden en reglementen

Voor alle bijeenkomsten en cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.
Op de cursussen en examens zijn de opleidingsreglementen van Stichting RIONED van toepassing.

 

 

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org