Nieuws

14.04.2014

Hebt u een plek in uw organisatie om jong, gemotiveerd talent een kans te bieden in de watersector? Het Nationaal Watertraineeship is nog op zoek naar geschikte werkplekken voor hbo- en wo-opgeleide jongeren met uiteenlopende studieachtergronden. Op de website nationaalwatertraineeship.nl staan profielen van beschikbare trainees. Het traineeship duurt twee jaar. Bekijk de profielen

14.04.2014

Hoe zorgt u voor een goede kwaliteitsborging van rioolrenovatieprojecten? Dat leert u in de tweedaagse cursus Renovatie van riolen op 14 en 21 mei 2014 in Ede. Het komt aan op een goed ontwerp, een goed bestek en een goede controle op de uitvoering. De essentiële onderwerpen hierbij komen in de cursus aan bod, zoals: renovatiemethoden en -kosten, relevante normbladen, sterkteberekeningen, milieu-eisen en het leren denken vanuit resultaatgerichte renovatiebestekken. De cursus bestaat uit lesblokken theorie en interactieve workshops met opdrachten. De tweede dag wordt afgesloten met een kennistoets en een groepsopdracht. U hoeft geen examen te doen. Meer informatie

14.04.2014

Stichting RIONED heeft een flyer ontwikkeld om het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) kernachtig onder de aandacht te brengen. Belangrijk is dat gemeenten en waterschappen nu al in overleg kunnen treden met hun softwareleveranciers en vraag hoe en wanneer het GWSW ingepast gaat worden. In de loop van 2014 kunnen zij ook al gaan voorschrijven dat hun software vanaf begin 2015 de gegevens uitwisselt conform GWSW.
De flyer is te downloaden als PDF. U kunt via de RIONED website ook flyers bestellen voor verspreiding onder medewerkers, klanten of andere contacten. Ga naar de website

14.04.2014

Hoe voorkomt een gebouweigenaar problemen met de riolering? De brochure De riolering in uw bedrijfspand beschrijft hoe de riolering werkt, hoe veelvoorkomende problemen ontstaan en hoe deze op te lossen zijn. U kunt deze brochure aan bedrijven met problemen verstrekken. Dit kan op papier of door op uw website een link te maken naar riool.net/bedrijven. U kunt ook de pdf van de brochure op uw site zetten. De brochure kwam tot stand op initiatief van de gemeente Eindhoven. Bekijk de brochure

14.04.2014

Dankzij ‘slim meten’ krijgt de gemeente Delft inzicht in de complexe waterhuishouding in de oude woonwijk Hof van Delft, waar grond- en regenwateroverlast een groot probleem zijn. Op basis hiervan gaat zij op zoek naar de oplossing: een integraal, innovatief ontwateringsplan voor de hele wijk. Lees artikel

14.04.2014

Stichting RIONED organiseert sinds kort elke tweede of derde dinsdag van de maand van 9.00 tot 10.00 uur een webinar. Een webinar is een werkvorm voor kennisoverdracht (seminar) via het internet (web). Op 13 mei 2014 is het onderwerp assetmanagement. Doet u ook mee? Lees artikel

14.04.2014

Heleen de Man promoveerde dinsdag 8 april 2014 op haar onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte. Contact met water van bedriegertjes en fonteinen, regenwater op straat en water in wadi’s brengt risico’s met zich mee. Met eenvoudige maatregelen kunt u deze beperken. Lees artikel

03.04.2014

Hart van Nederland maakte een reportage over de gezondheid van bedriegertjes en fonteinen. Aanleiding was het onderzoek van Heleen de Man (Universiteit Utrecht) en het persbericht van RIONED daarover.
Bekijk reportage

02.04.2014

Water op straat en water in bedriegertjes of fonteinen is niet van dezelfde kwaliteit als zwemwater, waardoor kinderen die in dit water spelen, ziek kunnen worden. Met eenvoudige maatregelen is dit te voorkomen. Dat blijkt uit het proefschrift 'Best urban water management practices to prevent waterborne infectious diseases under current and future scenarios' waar Heleen de Man 8 april op promoveert aan de Universiteit Utrecht. Lees volledig persbericht

27.03.2014

In 2014 stijgt de rioolheffing voor een meerpersoonshuishouden met 1,6 procent. Dat is slechts 0,1 procent meer dan inflatie en de laagste stijging ooit. Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2014 van het COELO.
Download Atlas 2014

16.03.2014

Met de nieuwe werkvorm RIONEDwebinars wil Stichting RIONED kennis en ervaringen uitwisselen. Doe online mee op 18 maart over ‘Actuele beleidsontwikkelingen’ en 8 april over ‘Prestatiegericht rioleringsbeheer’. Lees artikel

10.03.2014

Petra van Daal onderzoekt aan de TU Delft hoe het functioneren van het afvalwatersysteem als geheel te verbeteren is. Zij kijkt specifiek naar de mogelijkheid om zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van water te sturen. In dit artikel vertelt zij over haar onderzoek en de (tussen)resultaten. Lees artikel

10.03.2014

Stichting RIONED is dit jaar gestart met de digitale Nieuwsbrief Gegevensbeheer. Hierin houden wij u rechtstreeks op de hoogte van de ontwikkelingen in het gegevensbeheer stedelijk water en riolering. De betrokkenheid van leveranciers en gebruikers bij zowel overheden als bedrijven is cruciaal om als sector de overgang naar uniforme vastlegging en uitwisseling van gegevens te maken. Met als doel het rioleringsbeheer (úw werk) slimmer, eenvoudiger en beter te maken. Wilt u de Nieuwsbrief Gegevensbeheer ook in uw mailbox ontvangen? Stuur een mail naar: gwsw@rioned.org. Lees het eerste nummer

10.03.2014

De benchmark rioleringszorg geeft veel informatie over rioolbeheer in ons land. Hoe kunt u deze gebruiken? De regio Noord-Kennemerland Zuid benut de cijfers als startpunt voor een intensievere samenwerking, waarbij interessante discussies leiden tot slimmer beheer. ‘We gaan iets moois neerzetten.’ Lees artikel

10.03.2014

In haar kennisstrategie introduceerde Stichting RIONED proeftuinen om kennisontwikkeling direct te koppelen aan toepassing in de praktijk. De proeftuinen blijken succesvol voor doelmatig rioleringsbeheer, daarom gaan we er graag mee verder. Hebt u ideeën voor praktijkonderzoek? Laat het ons weten. Lees artikel

10.03.2014

Door de heviger regenbuien neemt de behoefte toe om naast het ondergronds functioneren van rioolsystemen de bovengrondse afstroming van neerslag en water op straat beter in beeld te krijgen. Het gaat om gecombineerde rekenmodellen waarbij rekening wordt gehouden met stroming door riolering én over het maaiveld. De handreiking: ‘De riolering op straat’ geeft uitleg over het maken en gebruiken van maaiveldhoogtemodellen. U kunt reageren op dit concept tot en met 30 maart 2014. Naar de handreiking

10.03.2014

In hoeverre kunnen voedselrestenvermalers in de keuken bijdragen aan een doelmatige en duurzame inzameling, transport en verwerking van huishoudelijk afvalwater? Dat onderzoekt STOWA in het project ‘Voedselresten in de afvalwaterketen’, dat september 2013 van start is gegaan. Lees artikel

10.03.2014

Meerjarige radardata over bodemzettingen zijn zeer nauwkeurig, snel beschikbaar en relatief goedkoop vergeleken met traditionele landmeettechnieken. Als eerste gemeente in Nederland gebruikt Diemen deze data om haar integraal groot onderhoud van de openbare ruimte te plannen. Tot grote tevredenheid. Lees artikel

10.03.2014

Vorig jaar kwam het boek ‘Wonderwel – over drinkwater, drollen en draaiende magneten’ uit. Dit boek voor kinderen van 8 tot 12 jaar gaat over de wonderen van natuur en techniek. Auteur Hans Wilschut vertelt waarom hij het boek heeft geschreven en over de Wonderwel-dagen die hij op scholen verzorgt. Lees artikel

11.02.2014

In het kader van de Benchmark rioleringszorg 2013 heeft Stichting RIONED enkele webinars gehouden. Vanwege de goede ervaringen gaan we deze werkvorm vaker toepassen. De eerste RIONEDwebinars vinden plaats op dinsdagochtend 18 maart (datum gewijzigd) over actuele beleidsontwikkelingen, en 8 april over prestatiegericht rioleringsbeheer. Bent u ook van de partij? Lees artikel

28.11.2013

Uit de Benchmark rioleringszorg 2013 blijkt dat de riolering in Nederland over het algemeen probleemloos werkt. Iedereen vindt dat eigenlijk vanzelfsprekend. Gemeenten houden met hun bedrijfsmatige aanpak de kosten in de hand en werken samen aan verbetering van de kwaliteit en kennis. Uitdaging voor de toekomst is het vinden van draagvlak voor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing om het systeem op peil te houden. Bekijk het landelijke rapport van de Benchmark rioleringszorg 2013 Riolering in beeld 2013 (let op: pdf van 55 MB). De belangrijkste conclusies staan in een persbericht.

26.11.2013

In de publicatie Maten voor gemeente 2013 geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau de prestaties van gemeenten weer. Ten onrechte concludeert het SCP dat de riool- en de afvalstoffenheffing meer dan kostendekkend zouden zijn, omdat geen rekening is gehouden met de doorberekening van btw in de heffing. RIONED heeft het SCP hiervan op de hoogte gesteld. In de volgende uitgave past het SCP het aan. Open rappor 'Maten voor gemeenten'

Direct contact t     0318 631111
f     0318 633337
e     info@rioned.org
Postadres Stichting RIONED
Postbus 133
6710 BC Ede
Bezoekadres Galvanistraat 1
6716 AE Ede
Routebeschrijving »
Administratieve gegevens IBAN: NL85ABNA0553259288
BTW: NL 00.90.39.995.B.01
KVK: 41154304
Stichting RIONED | Postbus 133 | 6710 BC Ede | t +31 (0) 318 631 111 | f +31 (0) 318 633 337 | e info@rioned.org