Minicursussen 24 maart 2016

Aanmelden

Begunstigers € 350.00
(€ 235.00 voor dagdeel)

Niet Begunstigers € 700.00
(€ 470.00 voor dagdeel)

U kunt zich niet meer opgeven.
 
De minicursussen zijn praktijkgerichte cursussen over rioleringsbeheer. Uit het programma voor de minicursussen op donderdag 24 maart kiest u er twee:
 

Programma

1. Actuele ontwikkelingen in beleid en regelgeving
2. GRP en toetsingskader nieuwe stijl
3. Rioleringsbeheer in regiegemeente
4. Riolering en het BBV (alleen ochtend)
5. Eisen aan de riolering op het perceel
6. Klimaatverandering in de gemeentepraktijk (nieuw)
7. Onder de motorkap van wateroverlastsimulaties (nieuw)
8. Regenwateroverlast, kansen particulieren
9. Vervangen of renoveren?
10. Optimaliseren verbeterd gescheiden stelsels
11. Rioolgemalen: ontwerp, functioneren en beheer
12. Stankoverlast, ont- en beluchting
13. Preventie en aanpak van dierplagen (nieuw, alleen ochtend)
14. Ontwerpen meetnet (nieuw, alleen ochtend)
15. Leren van meldingen en klachten (nieuw, alleen middag)
16. Monitoren infiltratievoorzieningen (VERVALLEN)
17. Innovatieve renovatie moerriool in Arnhem (nieuw, alleen middag)
18. Beter aanbesteden (nieuw)
 
Als u zich niet met de knop bovenaan deze pagina digitaal wilt aanmelden, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier.

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

Voor alle bijeenkomsten en (mini)cursussen gelden de algemene voorwaarden bijeenkomsten van Stichting RIONED.